Almelo, het oude Stadhuis

't Oude Raedthuys, het oude Stadhuis, het oude politiebureau,  het verkeershuis.

Gelegen aan de Grotestraat nummer 80 aan de Koornmarkt.
In 1707 stelt Graaf A.H. van Rechteren een openbare markt in op iedere dinsdag en vrijdagmorgen voor het Stadhuis. 
De handel bestaat voornamelijk uit koorn.

Het huidige pand bestaat sinds 1691 maar er is een voorganger van het oude stadhuis geweest.
Waar heeft die gestaan en waar was de watermolen ?  
Naar een verhaal van Dhr. R. Kampman,

Die voorganger is er zeker geweest maar wat hierover bekend is is zeer weinig.
Met instemming van A.H. van Rechteren bouwde de stad in 1690 het nu bestaande 
oude stadhuis op de plaats van het in 1489 genoemde raethuis.
Wanneer het stadhuis op de plaats van zijn voorganger werd gebouwd zou dit voor het 
stadsbestuur wegens het ontbreken van passend onderdak veel ongerief hebben meegebracht.
De huizen met nummers 100 en 101 werden (wegens onvermogen van de eigenaren) 
volgens een quohier (register 1685) gedebiteerd , en in het Stadthuijs vertimmert.
De stad was ingedeeld in 'Vierendelen'. de huisnummers 100 en 101 zijn de laatste nummers van het eerste vierendeel.
De schrijver concludeert dat het assenkruis werd gevormd door de gehele Grootestraat 
en de oost-west lopende molenstreng.
Het huidige oude stadhuis heeft nummer 80. 
Volgens bovenstaande zouden nummer 100 en 101 hebben gestaan waar nu nummer 80 is.
Zou het mogelijk zijn dat bovenstaande niet geheel klopt ? Ik wil de volgende mogelijkheid aandragen.

De as tussen twee vierendelen heeft niet gelegen bij de molenstreng maar bij de Almelosche Aa.
Huisnummer 100 ligt dan aardig op de plaats waar nu ook nummer 100 is (de grote sociëteit = 100a).
Volgens onderstaande kaart is het dubbellijnige (door mij blauw gemaakt) een "ontworpen vaart".
Te zien is dat die niet loopt langs het oude stadhuis 
(oranje gekleurd is de Wierdensestraat die begint bij het oude Stadhuis)
maar doorloopt naar/in de Loolee. Dat doet dus de Almelosche Aa.
Ik heb ergens eens gelezen dat er ooit een plan was om deze vaart geschikt te maken voor de scheepvaart.
de schutsluis is die dan bij de Schuttenstraat. 
(>> Sls = schutsluis)
(Wtm = watermolen)
(- - - = straatweg) 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De linker tekening is van Andries Schoemaker, uit een handschrift, streekbeschrijving uit 1729 maar nagetekend van
originelen van C.Pronk, A de Laan en Meijling.  Staat er 1621 vermeld boven de ingang ?.
De rechter tekening is van H. Tavenier mogelijk uit 1786.
klik op de afbeelding.

Op onderstaande tekening is de watermolen in de Molenstreng te zien. Het water dat zich ophoogte in de beekjes
rond het kasteel kon slecht weg vanwege een ophoging in de grond. De oplossing hiervoor was een doorgang met de naam Molenstreng.
Het water liep via de watermolen (en de schutsluis) naar de Almelosche Aa. 

 

   Een oud kaartje van Almelo

   "porta" bovenaan is het 
   bruggetje in de 
   Grootestraat oude eind
   van de Götte naar de hagengracht.
   
   "porta" onderaan is het bruggetje
   waar de Schuttenstraat uit komt 
   op de Grootestraat nieuwe eind.

   2 x "mola" zijn de twee 
   watermolens in de molenstreng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
      

       Drukte voor het oude stadhuis
       aan het begin van vorige eeuw.

       Op het dak is de stellage te zien
       van de telefooncentrale.

       Het gebouw heeft ook ooit eens
       dienst gedaan als 
       politiebureau en ook de 
       almelosche bierbrouwerij 
       heeft er gebruik van gemaakt.

       Hieronder het pand uit de tijd
       dat het als verkeershuis
       (VVV) dienst deed.

 

  

Wegens een flinke verzakking en een daardoor niet meer aantrekkelijk uiterlijk werd in 1971 
een begin gemaakt met de restauratie.
In 1973 kreeg het pand de bestemming als restaurant.
Hieronder een blik op de gevel toen het nog niet aan het zicht onttrokken werd 
door een oerwoud aan parasollen.

 

Ik hoop dat u mijn tijd en moeite die ik in deze website heb gestoken wilt waarderen door bij gebruik van de foto's mijn website te vermelden.  alvast dank.