Sluitersveld en Rumerslanden

Hieronder een luchtfoto van deze twee wijken in Almelo
De scheiding ligt bij de Ootmarsumsestraat.
De wijk grenzend aan de Sluitersveldsingel is het Sluitersveld en de wijk tussen
de Ootmarsumsestraat en het kanaal zijn de Rumerslanden.
In het midden van de foto parallel aan de Ootmarsumsestraat liep tussen de Baniersweg en de
Heetveldsweg een straatje genaamd Tolhuis. Ter hoogte van de Baniersweg stond hier vroeger een tolpost.
De Baniersweg is genoemd naar het Lukashuis, ook wel genoemd de banier omdat er op de gevel met gulden
letters stond "de heer is onze banier"
Tussen de fabriek van Hedeman en het kanaal was vroeger een vuilnisstortplaats. (ter hoogte van het woord kanaal)
Linksboven oranje gemerkt was de Nassauschool aan de Chiel Dethmersstraat. Deze is vele jaren geleden al afgebroken.
Zoals te zien liep de Sluitersveldsingel tot aan de Baniersweg. Een moeilijk draaipunt voor vrachtwagens.
Alle flats op de Rumerslanden zijn jaren geleden afgebroken en inmiddels zijn ook veel rijtjeshuizen al gesloopt
of staan al jaren leeg. De huisjes linksboven in de bocht van de Loolee staan aan de Canadahof.

Hieronder de kruising van Rechteren Limpurgsingel met rechts de Sluitersveldsingel. van de woonwijk de Schelfhorst,  genoemd
naar boerderij 't Schelfhorst is nog niets te zien. Links op de achtergrond isnog iets te zien van boerderij 't Schapendijk.

Onderstaande gravenboerderij die bij deze kruising stond is tientallen jaren geleden al afgebroken.
Op bovenstaande foto is tussen de bomen nog te zien waar deze stond.

Gezien vanaf de van Rechteren Limpurgsingel een blik op de tweede rij flats aan de Sluitersveldsingel
met in het midden de St. Josephkerk

De St. Josephkerk.

En hier hield de Sluitersveldsingel op.

 

 

Rumerslanden, de Rappersweg  met op de achtergrond de ingang van textielfabriek Hedeman,
op de hoek met de fabrieksstraat.
Het gebouwtje waar je rechts tegenaan kijkt is het gymnastieklokaal die achter de Trefhoek staat.

En nog enkele woningen op de Rumerslanden, keurig onderhouden door de woningstichting en de bewoners.

Het speeltuingebouwtje aan de Verzetslaan met op de achtergrond (het witte gebouw) de wethouder A.J. Frederiksschool.  
De school is al afgebroken en het speeltuingebouwtje staat achter een groot hek te vervallen.
De rij huizen waar u tegen aan kijkt staan aan de Klaas Tabakstraat.

Als je de weg vooraan op bovenstaande foto naar rechts volgt kom je uit op de Canadahof waar ik toen nog wat vrienden had wonen
Adrie, Hendrie, Willie en Geert.

nog steeds de Rumerslanden, de gebroeders van Doorenstraat


De Ootmarsumsestraat 

Op de achtergrond Hedeman en links het pand waar Opel Kamp nog een poos heeft gezeten.

Rechts de Fabrieksstraat en op de hoek jeugdcentrum de Trefhoek.
Tegenwoordig voor fietsers de gevaarlijkste straat in Almelo.